2018 m. kvalifikacijos kėlimo projektas „Netradicinis tradicijų marketingas: kūrybinės verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvės“

Projekto roblematika. Per XX a. II pusę pasikeitė tradicinių amatų poreikio ir jų pritaikymo galimybių situacija (nišinė sritis, ekonominiai pokyčiai, verslumo trūkumas vyresnio amžiaus amatininkams), reikalaujanti naujo požiūrio, pagrįsto šiandienos ir ateities žmogui naudingomis inovatyviomis kvalifikacijos kėlimo priemonėmis.

Projekto tikslas. Plėsti amatininkų, menininkų, kultūros darbuotojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų atstovų, tiesiogiai susijusių su kultūros paveldu ir amatais, teorinių ir praktinių žinių ir informacijos lauką tradicinių, senųjų ir šiuolaikinių amatų inovatyvaus pritaikymo srityje, atsižvelgiant į ateities išsilavinimo ir darbo perspektyvas bei pasitelkiant žiedinės ekonomikos principus.

Projekto uždaviniai. I. Suorganizuoti ir įgyvendinti seminarus ir kūrybines dirbtuves (3 kartus) bei 1 parodą inovatyvaus amatų pritaikymo tematika; II. užtikrinti kompetetingų ir profesionalių lektorių dalyvavimą seminarų ir kūrybinių dirbtuvių metu bei skleisti inovatyvias žinias apie žiedinę ekonomiką, amatų pritaikymo, išsilavinimo ir darbo perspektyvas regionų, mažų miestelių įvairių sričių ir amžiaus grupių kultūros darbuotojams; III. skatinti įvairių sričių kultūros darbuotojus domėtis savo srities naujovėmis ir suvienyti juos bendram kūrybiniam darbui, taikant darbo grupėse metodikas bei siekiant maksimalaus pasikeitimo žiniomis ir idėjomis kūrybinių dirbtuvių veiklų metu; IV. į projekto renginius pritraukti mokyklinio amžiaus jaunuolių, mokytojų, studentų, dėstytojų, supažindinti juos su ateities profesijų ir darbo galimybėmis amatų srityje;

Tikslinė auditorija: Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos, Lietuvos tradicinių amatų centrų, kaimo bendruomenių kultūros centrų darbuotojai; tradicinių, senųjų ir šiuolaikinių amatų profesionalūs amatininkai, menininkai; humanitarinių (menai: keramika, skulptūra, dizainas; kultūros vadyba), socialinių (verslo vadyba, kultūros vadyba), technologinių mokslų (aplinkosauga, ekologija) studentai, dėstytojai; moksleiviai bei ekonomikos ir verslumo pamokų, technologijų/darbų pamokų mokytojai.

Lektoriai, menininkai, amatininkai.

~ Vaida Griškevičienė. VšĮ RV Agentūra direktorė, Ekologinio dizaino asociacijos vadovė, aplinkosauginio konkurso „Kita forma“ iniciatorė.

~ Rūta Kukevičienė. Dizainerė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, „Eko dizaino studijos“ įkūrėja ir vystytoja.

~ Žilvinas Stankevičius. Industrinės ir ekologinės krypties dizaineris, kūrėjas.

~ Rasa Balaišė. Nepriklausoma dizainerė pramoninio, baldų, interjero elementų ir aksesuarų dizaino srityse, dizaino studijos RASA deSIGN įkūrėja ir vystytoja.

~ Simonas Tarvydas. Menininkas, dizaineris, kūrybinės studijos INDI narys, interjero objektų iš perdirbto popieriaus (REPAPER technologija) kūrėjas, INDI – pirmieji žiedinio dizaino atstovai Lietuvoje.

~ Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, tradicinės liaudies grafikos – karpinių, medžio raižinių – amatų puoselėtoja.

~ Sandra Makutėnienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo amato – muilo gaminimo puoselėtoja.

~ Martynas Švedas. Amatininkų klubo „Dvaro meistrai“ amatininkas, kapšadirbys, rekonstruktorius.


Kūrybinės dirbtuvės:

~ 2018 m. spalio mėn. 18 d., 13–18 val.

13-14:30 val. Paskaita „Kokią reikšmę turi Žiedinės ekonomikos ir Darnios aplinkos kūrimas versle ir mene“. Lektorė Vaida Griškevičienė.

15-18 val. Kūrybinės dirbtuvės. Veda: Rūta Kukevičienė (“Eko keramika iš kavos tirščių: dekoratyvinių medalių gamyba”), Žilvinas Stankevičius (“Medinių kaleidoskopų gamyba”),  Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (“Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai”).

Tradicinių amatų centras „Svirnas“, K. Ladygos g. 18A, Utena


~ 2018 m. lapkričio mėn. 8 d., 13–18 val.

13-14:30 val. Paskaita „Kokią reikšmę turi Žiedinės ekonomikos ir Darnios aplinkos kūrimas versle ir mene“. Lektorė Vaida Griškevičienė.

15-18 val. Kūrybinės dirbtuvės. Veda: Rūta Kukevičienė (“Eko keramika iš kavos tirščių: dekoratyvinių medalių gamyba”), Rasa Balaišė (“Panaudokime vilną dar kartą”), Sandra Makutėnienė (“Natūralios kosmetikos gamyba”).

Trakų krašto tradicinių amatų centras, Karaimų g. 41, Trakai


~ 2018 m. lapkričio mėn. 15 d., 13–18 val.

13-14:30 val. Paskaita „Kokią reikšmę turi Žiedinės ekonomikos ir Darnios aplinkos kūrimas versle ir mene“. Lektorė Vaida Griškevičienė.

15-18 val. Kūrybinės dirbtuvės. Veda: Rūta Kukevičienė (“Eko keramika iš kavos tirščių: dekoratyvinių medalių gamyba”), Simonas Tarvydas (“Perdirbto popieriaus gaminiai”), Martynas Švedas (“Odinių apyrankių gamyba”).

Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius


Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą teirautis: Agnė Žilinskaitė, tel. +370 613 81889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com