2018 m. projektas „Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“, kurio tikslas – puoselėti Vilniaus atminties kultūrą, skatinti Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų ekonominės vertės augimą, didinant tradicinių amatų žinomumą ir populiarumą. Mugė organizuojama rekonstruotoje Savičiaus g., siekiant vystyti tinklaveiką: tarpusavyje supažindinti amatininkus, kultūros ir verslo atstovus, padėti užmegzti ilgalaikius santykius su klientais (skatinti šventės dalyvius ne tik įsigyti meistrų darbų, išbandyti amatus, bet ir sugrįžti į reguliariai organizuojamas atvirų amatų dirbtuvių edukacijas).

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  1. Suvienyti šventei Savičiaus g. veikiančias amatų dirbtuves (Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, Tekstilės dirbtuvė „Gražioji skiautė“, Stiklo dirbtuvė „Uta glass“, Manufaktūra-galerija „Jūratė“, VŠĮ „Gintaro akademija“), įtraukti kitus Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narius, pavienius Lietuvos amatininkus bei miesto verslo/paslaugų tiekimo įstaigas;
  2. Suorganizuoti visiems prieinamą amatininkų mugę, sudaryti galimybę įsigyti rekonstrukcinių, interpretacinių bei meninių rankų darbo gaminių;
  3. Demonstruojant amatus suteikti lankytojams galimybę patiems išbandyti Vilniaus galerijose/dirbtuvėse vykdomas edukacines programas;
  4. Siekiant įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, pasitelkti tradicinę lietuvišką muziką, žaidimus ir šokius;
  5. Sulaukti visuomenės bei valdžios palaikymo, deramo dėmesio ir suvokimo, kad Senamiestis yra UNESCO Pasaulio paveldo vietovė, o amatininkystė, jos atkūrimas ir šiuolaikinė plėtra yra sostinės nematerialaus paveldo ir kultūros gyvybingumo šaltinis.

Tikslinė auditorija: plačioji visuomenė (Lietuvos gyventojai, šeimos, turistai iš užsienio šalių), įskaitant moksleivius, senjorus, įvairią atskirtį patiriančius asmenis.

Vilniaus Savičiaus gatvė – vienas iš pagrindinių kelių, jungiančių senamiestį su meninės orientacijos Užupio kvartalu. Po rekonstrukcijos 2017 m. liepos mėnesį atidaryta gatvė šiltojo sezono savaitgaliais tapo draugiška pėstiesiems. Pastebėjus, kad ši naujovė daro teigiamą įtaką verslo, kultūros, kūrybinių industrijų ekonominės vertės augimui, siekiama ir toliau gatvėje skatinti kultūrinį, nemokamą ir visiems prieinamą vyksmą. Projektas „Nepamestų radinių jomarkas. Amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“ savo kultūrine ir menine verte aktualus siekiant Lietuvoje plėtoti kultūrinį turizmą, gyventojams ir miesto svečiams pristatyti Vilnių kaip senas Europos tradicijas turinčią sostinę, priminti kelis šimtmečius veikusių amatininkų cechų reikšmę ir įtaką miesto gyvenimui. Vienas pagrindinių viešos gatvės šventės organizavimo tikslų – skatinti Lietuvos meistrystės ir kultūros ekonominės vertės augimą, didinti tradicinių amatų žinomumą bei populiarumą. Mugė organizuojama siekiant vienyti Vilniuje ir visoje Lietuvoje veikiančias atviras dirbtuves, sertifikuotus amatininkus, taip pat „nedailiaisiais“ amatai užsiimančias suinteresuotas įstaigas ir įmones.

Vykdant amatų edukacinius renginius ir renkant istorinę medžiagą, susijusią su tradicinėmis mugėmis, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos nariams ypač aktualu ir prasminga pasirodė Vilniuje pristatyti seną amato tradiciją, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestietiškos kultūros išraišką. Visą dieną truksiančioje mugėje būtų reprezentuojami tradiciniai XV – XVII ir vėlesnių amžių kaimo ir miesto amatai. Tai edukacinio pobūdžio mugė, kurioje skatinamas ne tik dalyvių verslumas, bet ir lankytojų įsitraukimas. Pastarieji supažindinami su esamais ir primirštais amatais, pristatomi kiekvieno amato ypatumai, darbo technikos bei priemonės, galimybės pritaikyti senąjį amatą šių dienų pasaulyje. Mugės metu lankytojams suteikiama proga įsigyti tradicinių amatininkų – siuvėjų, audėjų, verpėjų, knygrišių, odininkų, stiklo meistrų, batsiuvių, puodžių ir kt. – gaminių.

Projektą dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą teirautis: Agnė Žilinskaitė, tel. +370 613 81889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com