2019 m. edukacinis projektas „Europos dailiųjų amatų dienos. Amatai – vietiniai savitumo ženklai“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (VDAA) bendradarbiaudama su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) penktus metus iš eilės organizuoja Europos dailiųjų amatų dienas (toliau EDAD) Vilniuje.

Europos dailiųjų amatų dienos – unikalus įvykis ne tik Europoje, bet ir Pasaulyje, tai europinis projektas ir didžiausias tarptautinis renginys, skirtas amatų sektoriaus pristatymui ir jų įvairovės skatinimui. Pirmąjį balandžio savaitgalį visoje Europoje vyksta nemokami su amatais susiję renginiai visuomenei, t.y. atvirų durų dienos amatininkų galerijose-dirbtuvėse, parodos, paskaitos, seminarai, amatų pristatymai, edukaciniai praktiniai užsiėmimai ir kiti renginiai, susiję su amatais. Europos dailiųjų amatų dienos pradėtos rengti prieš dvylika metų Prancūzijoje, EDAD koordinuoja Prancūzijos nacionalinė amatų taryba (The Institut National des Métiers d’Art – INMA).

2019 m. EDAD tema – „Amatai – vietiniai savitumo ženklai“ – yra aktuali pabrėžiant savo miesto savitumą, dvasią bei turizmo patrauklumo ir užimtumo atžvilgiu. Šiais metais EDAD balandžio 5-7 d. dalyvaus 14 Vilniaus galerijų-dirbtuvių: juvelyrikos studija „Vilnensis“, „Juodosios keramikos centras“, „Sauluva“, Baltijos gintaro meno centras, “Vitražo manufaktūra”, „Amatų gildija“, Amatų ir menų centras „Nauja sirena“, „Vilniaus puodžių cechas“, Tautodailininkas K. Navickas (popieriaus karpiniai), Senųjų amatų dirbtuvės, auksakaliai „Meno niša“, audimo dirbuvė „Jūratė.eu“, amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, gintaro muziejus „Amber“, klubas „Menas sau“. Per tris dienas Vilniuje vyks virš 40 renginių. Visose galerijose-dirbtuvėse bus organizuojama atvirų durų dienos, jose vyks amatų pristatymai, gamybos procesų demonstravimai ir praktinių mokymų užsiėmimai, ketinama surengti 4-5 parodas, 5 paskaitas, 3 ekskursijas bei kt. teminius kūrybinius užsiėmimus. Amatų dienos Vilniuje siūlys plačiajai visuomenei pasinerti į amatų sektorių, pasirenkant dominančius renginius amatų dirbtuvėse ar už jų ribų. Renginiuose bus labiau akcentuojami amatai, būdingi tam tikrai vietovei, aplinkai, laikui bei jų poveikis teritorijos savitumui, išskirtinumui. Bus demonstruojami tradicinių amatų gamybos procesai, supažindinama su inovatyviomis technologijomis, medžiagomis, skaitmeninių galimybių panaudojimu bei įgūdžių perdavimo būdais per praktinius užsiėmimus.

Projekto tikslai:

 1. Balandžio 5–7 dienomis dalyvauti 3 dienų tęstinėje Europinėje kultūrinėje edukacijoje, kurios tema „Amatai – vietiniai savitumo ženklai”. Sudaryti sąlygas visuomenei nemokamai dalyvauti EDAD renginiuose – amatų technologinių procesų demonstravimuose, kūrybiniuose užsiėmimuose, parodose ir kituose tomis dienomis organizuojamuose amatų renginiuose.
 2. Propaguoti Vilniaus miesto istorinius amatus, skatinti jų įvairovę ir sudaryti sąlygas vilniečiams ir miesto svečiams plėsti asmeninius gebėjimus neformaliojo ugdymo priemonėmis bei perduoti jaunuomenei amatininkystės įgūdžius.
 3. Pabrėžti miesto istorinių amatų reikšmę UNESCO Pasaulio paveldo vietovei – Vilniaus senamiesčiui – bei prisidėti vystant turizmą.
 4. Tęsti dalyvavimą Europinėje kultūrinėje edukacijoje, reprezentuoti Vilnių ir Lietuvą Europiniu mastu.
 5. Garsinti ir vertinti (apdovanoti prizais) Vilniaus miesto amatininkų profesionalumą ir meistrystę.
 6. Plėsti EDAD Vilniuje ir Lietuvoje.
 7. Bendradarbiauti ir palaikyti ryšį su Europos šalių amatininkais ir institucijomis, perimant gerąsias praktikas, inovacijas ir taikyti savo kultūrinėje aplinkoje.

Uždaviniai:

 1. Suorganizuoti amatininkų dirbtuvėse 3 dienų renginius, siekiant atviro meistrų žinių ir technologijų perdavimo visuomenei (jaunajai kartai) turinio. Organizuoti kūrybinių darbų parodas, pademonstruojant amatininkų profesinę patirtį.
 2. Palaikyti ryšį su EDAD koordinatoriais Prancūzijoje.
 3. Lietuvoje vykstančių renginių programą pateikti EDAD koordinuojančiam Prancūzijos nacionaliniam menų ir amatų institutui, kuris programą viešins Europiniu mastu.
 4. Bendradarbiauti su Kauno ir Trakų miestų organizatoriais rengiančiais EDAD savo miestuose.

2019 EDAD PROGRAMA

Projekto rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė (Kultūros rėmimo programa)

Daugiau informacijos apie projektą:

Marija Kajotienė, VDAA direktorė, tel. +370 628 71246, el. p.: vdaa.info@gmail.com

Irena Sakalauskienė, vyr. VSAA specialistė, tel. +370 5 2122535; +370 674 49240, el. p.: i.sakalauskiene@vsaa.lt