2019 m. projektas “Amatų atspindžiai romatiškajame Vilniuje”

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija šį rudenį įgyvendina projektą „Amatų atspindžiai Romantiškajame Vilniuje“. Projekto ištakos – Vilniaus istorinio centro įtraukimas į UNESCO, Europos komisijos ir National Geographic iniciatyva paskelbtą Romantiškosios Europos maršrutą. Plačiau apie maršrutą: https://bit.ly/2k1IG1E

Plačiau apie Vilniaus istorinį centrą maršrute: https://bit.ly/2zCK5AP

Projekto rėmuose planuojama parengti ir išleisti dvikalbį (lietuvių/anglų k.) leidinį „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“ bei parengti skaitmeniniame formate (PDF). Leidinio viena iš dalių bus „Ką žinai apie senuosius amatus?“ – tai užduotys, kryžiažodžiai, mįslės bei žemėlapis apie amatininkų dirbtuvių išsidėstymą Vilniaus senamiestyje. Leidinys bus pristatomas 2019 m. Europos paveldo dienose Vilniuje bei 2020 m. Europos dailiųjų amatų dienose. Taip pat numatoma parengti specialią paskaitą „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“, aktualizuojant tradicinių amatų reikšmę UNESCO Pasaulio paveldo vietovei – Vilniaus istoriniam centrui ir jo vertei, miesto romantiškajai dvasiai bei turizmo patrauklumo atžvilgiu. Antrąją dalį sudarys 10 paruoštų specialiųjų tematinių pažintinių-mokomųjų-ugdomųjų kūrybinių užsiėmimų amatininkų dirbtuvėse. Dviejų dalių pažintinis-pramoginis užsiėmimų paketas bus parengtas moksleiviams, vilniečiams ir miesto svečiams.

Projekto tikslai:

  1. Dalyvauti tarptautinaime projekte, kuriant priemones, jas viešinant UNESCO  Pasaulio paveldo – Vilniaus istorinio centro vertę tolimosiose užsienio rinkose.
  2. Paskatinti sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo ir švietimo sektorių.
  3. Propaguoti ir pristatyti naują „Romantiškojo Vilniaus“ maršrutą istorinių amatų kontekste, aktualizuojant tradicinių amatų reikšmę UNESCO Pasaulio paveldo – Vilniaus istorinio centro paveldui ir jo vertei. Per vilnietiškus amatus atskleisti daugiakultūriškumą romantiškajame Vilniuje, istorinių amatų tradicijų formavimąsi etninėse grupėse, pateikiant amatų kultūrinę įvairovę ir palikimo vertę miestui, jų istorinę raidą, ilgalaikiškumą bei šiandieninį tradicijų tęstinumą, taip pat padėti atrasti naujų patirčių tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams, kurias rekomenduoja vietiniai.
  4. Parengti specialią paskaitą, susietą per amatus su naujuoju maršrutu „Romantiškasis Vilnius“, paskatinti amatininkus savo dirbtuvėse pasirengti teminiams praktiniams-ugdomiesiems užsiėmimams ir juos organizuoti, kurie tikėtina vyks geometrine progresija; parengti leidybai tęstinį (2012 m.) atnaujintą dvikalbį leidinį „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje”.

Projekto uždaviniai:

  1. Paskaitos „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“ parengimas, aktualizuojant Vilniaus miesto amatų svarbą UNESCO Pasaulio paveldo vietovėje – kaip „Romantiškosios Europos“ maršruto dalyje;
  2. Tematinių pažintinių-mokomųjų-ugdomųjų praktinių užsiėmimų pasirengimas VDAA ir amatų programos galerijose-dirbtuvėse;
  3. Leidinio „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“ turinio parengimas, vertimas į anglų kalbą, leidyba.
  4. Leidinio „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“ parengimas skaitmeniniame formate.
  5. Suorganizuoti 12 renginių, kuriuos sudarys dvi dalys: paskaitos ir tematiniai pažintiniai-mokomieji-ugdomieji praktiniai užsiėmimai amatininkų galerijose – dirbtuvėse.

Renginių programa

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos apie projektą:

Marija Kajotienė, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos direktorė, +37062871246, vdaa.info@gmail.com

Irena Sakalauskienė, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros vyr. specialistė,  +37067449240, i.sakalauskiene@vsaa.lt