2019 m. projektas „Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendinti projektą „Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje“, kuris savo kultūrine ir menine verte aktualus, siekiant Lietuvoje plėtoti kultūrinį turizmą, gyventojams ir miesto svečiams pristatyti Vilnių kaip senas Europos tradicijas turinčią sostinę, ypač priminti kelis šimtmečius veikusių amatininkų cechų reikšmę ir įtaką miesto gyvenimui. Vienas pagrindinių viešos gatvės šventės organizavimo tikslų – skatinti Lietuvos meistrystės ir kultūros ekonominės vertės augimą, didinti tradicinių amatų žinomumą bei populiarumą. Mugė organizuojama siekiant vienyti Vilniuje veikiančias atviras dirbtuves, sertifikuotus amatininkus, taip pat kitas amatais užsiimančias įstaigas. Mugė organizuojama Savičiaus gatvėje, siekiant vystyti tinklaveiką: tarpusavyje supažindinti amatininkus, kultūros ir verslo atstovus, padėti užmegzti ilgalaikius santykius su klientais (skatinti šventės dalyvius ne tik įsigyti meistrų darbų, išbandyti amatus, bet ir sugrįžti į reguliariai organizuojamas atvirų amatų dirbtuvių edukacijas).
Vykdant amatų edukacinius renginius ir renkant istorinę medžiagą, susijusią su tradicinėmis mugėmis, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos nariams ypač aktualu ir prasminga yra Vilniuje pristatyti seną amato tradiciją kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestietiškos kultūros išraišką. Todėl siekiama atgaivinti Šv. Pranciškaus amatų mugės tradicijas. Šv. Pranciškus yra gyvūnų, gamtosaugos globėjas, kurio diena tradiciškai yra minima spalio 4 d. Šv. Pranciškaus mugė anksčiau kaip tik ir vykdavo pirmąjį spalio savaitgalį Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kiemeliuose. Jos metu būdavo pristatomi Vilniaus amatininkų cechų per metus nuveikti darbai – savotiška ataskaita (prof. Liberto Klimkos žodinė informacija).
Visą dieną, spalio 5 d., truksiančioje mugėje planuojama reprezentuoti tradicinius XV-XVII ir vėlesnių amžių kaimo ir miesto amatus, skiatyti pskaitas tradicinių amatų tema, šventės lankytojus kviesti pasiklausyti lietuviškos tradicinės muzikos, įsilieti į šokius. Tai edukacinio pobūdžio mugė, kurioje skatinamas ne tik dalyvių verslumas, bet ir lankytojų įsitraukimas. Pastarieji supažindinami su esamais ir primirštais amatais, pristatomi kiekvieno amato ypatumai, darbo technikos bei priemonės, galimybės pritaikyti senąjį amatą šių dienų pasaulyje.

Projekto tikslas – atgaivinti senas tradicijas Vilniaus mieste turinčią Šv. Pranciškaus amatų mugę, puoselėti Vilniaus atminties kultūrą, skatinti Lietuvos kultūros pažinimo, sklaidos ir ekonominės vertės augimą, didinant tradicinių amatų žinomumą ir populiarumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Suvienyti šventei Savičiaus g. veikiančias amatų dirbtuves (Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, Tekstilės dirbtuvė „Gražioji skiautė“, Stiklo dirbtuvė „Uta glass“,  Manufaktūra-galerija „Jūratė“, VšĮ „Gintaro akademija“), įtraukti kitus Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narius, pavienius Lietuvos amatininkus bei miesto verslo/paslaugų tiekimo įstaigas;
  2. Demonstruojant tradicinius amatus, suteikti lankytojams galimybę patiems išbandyti Vilniaus galerijose/dirbtuvėse vykdomas edukacines programas taip skatinant senųjų amatų pažinimą ir populiarumą;
  3. Skatinti profesionalių amatininkų ir plačiosios visuomenės bendradarbiavimą, plačiosios visuomenės įtraukimą į amatų istorinio ir šiuolaikinio gyvavimo procesą ir jo rezultatų viešinimą;
  4. Siekiant įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, pasitelkti tradicinę lietuvišką muziką, žaidimus ir šokius;
  5. Sulaukti visuomenės bei valdžios palaikymo, vertinant tai, jog senamiestis yra UNESCO Pasaulio paveldo vietovė, o amatininkystė, jos atkūrimas ir šiuolaikinė plėtra yra sostinės nematerialaus paveldo ir kultūros gyvybingumo šaltinis.

Tikslinė auditorija: plačioji visuomenė (renginys yra nemokamas, atviras bei vyksta viešojoje miesto erdvėje, todėl nėra jokių apribojimų (lyties, rasės, tautybės ar kt.) dalyvauti renginyje.

Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

​Daugiau informacijos apie projektą teirautis:
​Agnė Žilinskaitė, tel. +370 613 81889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com