2019 m. projektas „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“. Problematika. Kvalifikacijos kėlimo seminarai senosios ir tradicinės amatininkystės tema yra aktualūs šiandienos kontekste, nes amatai, jų procesas ir produkcija išgyvena renesansą, vėl tampa populiarūs, reikalingi ir vertinami. Tai yra neatsiejama Lietuvos valstybės, miestų ir regionų istorijos dalis pradedant technologinių procesų vystymosi ir baigiant krašto kultūros, tradicijų ir papročių pažinimu. Amatininkystės sritis tieisogiai persipina su archeologijos, istorijos, etnokultūros, kraštotyros mokslais. Taigi amatus tampa svarbu sieti ne tik su kultūros paveldo ar turizmo sritimis, bet ir juos pritaikyti svarbiausioje valstybės ateities formavimo srityje – švietimo sektoriuje, kuriame šiuo metu amatininkystės sritis didžiausią ryšį turi su istorijos, etnokultūros, kraštotyros, technologijų pamokomis. Tačiau šios pamokos dažniausiai būna teorinio, paremto bendromis žiniomis, pobūdžio. O geriausias būdas sužinoti apie amatininkystę, amatininką, jo specialybę yra praktinė pusė – daiktų gamyba ir jų istorijos.

Projekto tikslai:
– kelti bendrojo lavinimo sektoriuje aktyviai veikiančių darbuotojų kvalifikaciją bei motyvaciją integruoti žinias apie senąją ir tradicinę amatininkystę į įgyvendinamas mokslų programas, susijusias su istorijos, etnokultūros, technologijų bei kraštotyros, krašto pažinimo sritimis;
– atkreipti kultūros darbuotojų dėmesį į amatininkystės svarbą bendram šalies paveldo, tradicijų ir istorijos pažinimui didinti, tokiu būdu keliant amatininkystės, kaip praeities pažinimo ir ateities profesijos pasirinkimo, įvaizdį.
– paruošti pedagogus kaip vieną iš tarpinių grandžių tarp profesionalių tradicinių amatininkų ir moksleivių, siekiant populiarinti ir integruoti tradicinę
amatininkystę į švietimo sektorių.

Projekto uždaviniai:
– padėti projekto tikslinei grupei pasirengti istorijos, technologijų, etnokultūros/kraštotyros mokymo programoms švietimo sektoriuose;
– skatinti bendrojo lavinimo mokyklas prisiimti atsakomybę už tradicinės amatininkystės srities integravimą į švietimo programas;
– nuolat inicijuoti ir skatinti kvalifikacijos kėlimo renginius ir metodinių medžiagų rengimą, skirtus atnaujinti bei gilinti esamas žinias apie tradicinės amtininkystės sritį ir jos paveldą Lietuvoje;
– stengtis eliminuoti švietimo sistemos spragas, kurios nesudaro galimybės pažinti Lietuvos tradicinės amatininkystės bendrame krašto istorijos kontekste.

Projekto veiklos:
– Amatininkystės integravimas į švietimo sektorių.
2 dienų seminaro ciklas (trukmė 16 val. (2 d. x 8 val.)) projekto tikslinei grupei. Pirmą dieną skaitomos paskaitos apie tradicinės amatininkystės padėtį, problematiką šiandienos Lietuvoje, apie amatų istoriją, vystymąsi ir svarbą Lietuvos valstybės formavimesi. Antrą dieną vyksta amatų pristatymai, demonstravimai ir edukaciniai užsiėmimai: rištinių lėlių gamyba nenaudojant adatos, odinių apyrankių pynimas viduramžių laikotarpio būdu, rankraštinės knygelės gamyba, apyrankių iš siūlų pynimas, šešėlių teatrėlio kūrimas, juostų audimas ir kt.
– Mokymų metodikos parengimas.
Informacinio-metodinio leidinio „Pasigamink pats“ parengimas ir leidyba.
Leidinyje bus seminarų metu skaitytų paskaitų turinys ir iliustruotos schemos su trumpais, aiškiais aprašymais, kaip pasigaminti vienokį ar kitokį gaminį. Metodika bus nuolat prieinama .pdf formatu internete (Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos ir Senųjų amatų dirbtuvių puslapiuose), spausdinta versija bus platinama mokymų dalyviams, mokykloms, kitoms suinteresuotoms įstaigoms ir asmenims.

Tikslinė projekto grupė:
Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai, edukuojantys istorijos, technologijų, etnokultūros, kraštotyros krypčių srityje, šių įstaigų vadovai.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

​Daugiau informacijos apie projektą teirautis:
​Agnė Žilinskaitė, tel. +370 613 81889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com