2019 m. projektas „Sociokultūrinių paslaugų teikimas vyresnio amžiaus asmenims“

2019 m. lapkričio-gruodžio mėn. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas vyresnio amžiaus asmenims“.

Projekto tikslas – užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų, gyvenančių Vilniaus mieste, užimtumą ir aktyvumą plėtojant kultūrinį laisvalaikį tradicinių amatų srityje, bei taip sudaryti sąlygas nuolatinių ir kokybiškų sociokultūrinių paslaugų, skirtų šiai amžiaus grupei, vystymui Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos dirbtuvėse ir galerijose.

XXI a. II dešimtmetis eina į pabaigą ir galime drąsiai teigti, kad gyvename naujausių technologijų ir jaunystės kulto eroje. Gyvenimo tempas yra greitas, skubantis ir persipina su virtualia realybe. Socialiniame visuomenės lygmenyje su šiuo tempu retai suspėja vyresnio ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikia skirti laiko, kantrybės ir dėmesio ir kurie dažnai dėl įvairių gyvenimo ir socialinių aplinkybių tampa vieniši, socialiai atskirti. Vyresnio amžiaus asmenų integravimas į visuomenę per sociokultūrines paslaugas yra būtinas ir neišvengiamas, nes tai yra kiekvienos visuomenės amžiaus grupės ateitis.

Šiuo projektu skatinama vyresnio amžiaus asmenų įtrauktis ir įveiklinimas per kūrybines tradicinių amatų dirbtuves ir panašaus pobūdžio veiklas, susijusias su kultūros paveldu. Svarbu tai, jog edukacijų metu dalyviai turi galimybę ne tik įgyti (ar patobulinti) praktinius įgūdžius gerai žinomuose ar naujuose amatuose, o ir bendrauti, keistis žiniomis, padėti vienas kitam. Todėl edukaciniai užsiėmimai yra laikomi puikia socialine ir kultūrine veikla, suteikiančia praktinę ir emocinę naudą.

Planuojamos projekto veiklos – kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, paskaitos senųjų ri tradicinių amatų srityje.

Tikslinė projekto grupė – vyresnio amžiaus asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste: senjorai, senjorai patiriantys socialinę atskirtį, vieniši senjorai, senelių globos namų gyventojai, įvairių senjorų susivienijimų nariai, juos lydintys asmenys (jei yra).

​Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

​Daugiau informacijos apie projektą teirautis:
Marija Kajotienė, tel. +370 628 71246, el. p.: marija.navickaite12@gmail.com