2009 – 2011 m. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Suaugusiųjų švietimas kultūros paveldo srityje, mokymo metodų mainai – kultūros paveldo integravimas į suaugusiųjų švietimą“

Pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2009 – 2011 m. vykdė Grundtvig mokymosi partnerystės projektą Suaugusiųjų švietimas kultūros paveldo srityje, mokymo metodų mainai – kultūros paveldo integravimas į suaugusiųjų švietimą (Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education).

Projektas apėmė 10 šalių – Čekija, Italija, Didžioji Britanija, Lietuva, Suomija, Latvija, Prancūzija, Norvegija, Ispanija, Lenkija.

Projektu buvo siekiama suteikti suaugusiųjų švietimui galimybę praturtinti mokymus nauja informacija bei naujus mokinius įtraukti į mokymosi procesą nepriklausomai nuo jų kilmės ir išsilavinimo lygio. Tinkamų mokymų metodologijų paieškos suteikė galimybę naudoti kultūros paveldą kaip motyvacinį įrankį mokiniams visame Europos žemyne bei davė jiems paspirtį siekti geresnių įsidarbinimo galimybių.

Projekto tikslai – vertingos praktikos, patirties mainai siekiant parodyti mokymosi metodų įvairovę (išdava – naudotų mokymo metodų ir įgautų žinių santrauka (tinklalapyje, kompaktiniame diske, rašytinėje formoje); skirtingų metodų išbandymas šalyse, kurios dalyvauja projekte – tokiu būdu praturtinamas suaugusiųjų švietimas visose projekte dalyvaujančiose šalyse bei suteikiama galimybė parengti patirčių aprašymus); skatinti suaugusius mokinius mokytis apie kultūros paveldą (išdava – suorganizuoti seminarai ir pasitarimai šalyse dalyvėse; paruošta informacija seminarams ir pasitarimams (tinklalapiui, kompaktiniam diskui ir spausdintinei formai); sukurtos mokytojų, švietimo institucijų bei organizacijų duomenų bazės; įvardintos naujos aktualios edukacinės temos).

Projekto rezultatai:

  1. Atrastos naujos, reikiamos, naudingos temos švietimo procesams;

2.Papildytos švietimo institucijų ir organizacijų duomenų bazės nauja, vertinga, naudinga medžiaga;

  1. Parengtos mokymo metodų santraukos ir patalpintostinklalapyje, kompaktiniame diske, rašytinėje formoje;

4.Išbandytų mokymo metodų analizės kiekvienoje partnerio šalyje, siekiant praturtinti suaugusiųjų švietimą, paskelbimas.

Daugiau informacijos apie projektą:

Projekto koordinatorius Darijus Gerlikas

  • Tel: 861100640
  • El.p: vdaa.info@gmail.com

Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai

Šis pranešimas atspindi Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų, požiūrį. Europos Komisija neatsako už pranešimo turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.