Kviečiame susipažinti su leidiniu „Pasidaryk pats“

Kviečiame susipažinti su leidiniu „Pasidaryk pats“

Kviečiame „pavartyti“ leidinį „Pasidaryk pats“, vieną iš Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos įgyvendinto projekto „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“ rezultatų. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Šis informacinis metodinis leidinys – tai pagalbinė metodinė medžiaga bendrojo lavinimo mokyklose dirbantiems technologijų, istorijos, etnokultūros, kraštotyros ir panašių sričių pedagogams. Tikime, kad šis leidinys bus naudingas populiarinant ir plėtojant tradicinius amatus formaliojo ir neformaliojo švietimo sektoriuje ir mokytojams padės praturtinti savo pamokas plečiant mokinių akiratį amatų, kultūros paveldo srityje, supažindinant su gamybos technologijomis.

Leidinys „Pasidaryk pats“ PDF formatu.