METALOfonas: tarptautinė šiuolaikinio metalo meno bienalė

METALOfonas: tarptautinė šiuolaikinio metalo meno bienalė

Siganatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius

Šiuolaikinio metalo meno bienalė METALOfonas Vilniuje rengiama jau ketvirtąjį kartą. Tai vienintelis Lietuvoje tarptautinis metalo menui ir juvelyrikai skirtas renginys, įgyjantis vis didesnį mastą ir tampantis vis svarbesniu tiek menininkams, tiek ir žiūrovams. Pavadinimas simboliškas: Metalofonas – instrumentas, sugebantis prakalbinti metalą. Tačiau metalas gali tapti ir ryškiu fonu naujoms mintims skleistis, nesvarbu, kokiu pavidalu jis kūriniuose pasirodytų.

2018 m. bienalė „METALOfonas“ – ypatinga. Ypatingi šie metai – Lietuva mini savo Nepriklausomybės šimtmetį. Ypatinga ir parodai pasirinkta vieta: Lietuvos Nacionalinio muziejaus Signatarų namų parodų salė. Ši erdvė įpareigojanti, specifinė, istoriškai labai reikšminga. Būtent Signatarų namuose buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas – dokumentas, oficialiai paskelbęs ir įtvirtinęs nepriklausomybės paskelbimą. Kiekvieno signataro parašas – asmeninis patvirtinimas, indėlis į nepriklausomybę. Todėl ir 2018 m. bienalės tema – “Parašas/Signature”. Tai ir aliuzija į Signatarų namus, ir parašus ant Nepriklausomybės akto, o drauge – tai ir skatinimas demonstruoti savo meninę individualybę, meninį braižą. Kiekvieno menininko maniera yra tarsi jo asmeninis parašas, kuriuo jis ženklina aplinkinį pasaulį. Kiekvienas autorius savo parašu patvirtina savo buvimą pasaulyje; kiekvieno menininko kūryba yra jo parašas.

Profesionalūs su metalu dirbantys menininkai kviečiami dalyvauti tarptautinėje šiuolaikinio metalo meno bienalėje METALOfonas: PARAŠAS ir savo kūryba pasirašyti ant pasaulio ir ant Lietuvos.
Bienalės atidarymas – 2018 m. spalio 4 d.

Kuratorė: Dr. Jurgita Ludavičienė

Projekto vykdytojas – VšĮ juvelyrikos mokykla Vilnensis