2009 m. projektas „Audimo manufaktūros XVIII a.“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos ir VšĮ „Audimo manufaktūra“ 2009 m. vykdomo projekto „Audimo manufaktūros XVIII a.“ tikslas – skatinti domėjimąsi istoriniais amatais, susikoncentruojant ties senuoju audimo amatu bei XVIII a. istorinių amatų struktūromis (manufaktūromis) ir siekiant populiarinti šio amato sritį, kaip kultūros paveldą.

Tikslo siekiama renkant archyvinę, istorinę, ikonografinę medžiagą, kuri bus viešinama. Surengus surinktos medžiagos atvirą parodą bei paskaitas – seminarus, kurių metu profesionalūs istorikai, pristatys audimo manufaktūras, jų istoriją, struktūrą, darbo technologijas, bei ryšį su šiandieninėmis manufaktūromis, o audėjai demonstruos bei mokys audimo amato.

Amatai, senosios amatų manufaktūros yra neatsiejama Vilniaus kultūrinio paveldo dalis. Pasinaudojant sukaupta istorine medžiaga, siekiame kuo autentiškiau atkurti senosios manufaktūros modelį savo šiuolaikinėje manufaktūroje, taip skatindami domėtis amatų istorija, bei populiarinant įvairias audimo amato rūšis. Šiuolaikinė VšĮ „Audimo manufaktūra“ turi įsilieti ir tęsti kultūrinę tradiciją, kuri būtų ne iš piršto laužta, o paremta svariais tyrimų faktais ir argumentais.

Daugiau informacijos apie projektą:

  • Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
  • Prezidentė Indrė Rutkauskaitė
  • Tel.: 868413902

Projekto vadovė Eglė Ribačiauskaitė

  • Tel: 861263383
  • El.p: vdaa.info@gmail.com

Projektą iš dalies finansuoja:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija