2012 m. projektas ,,Iš Balandiškių istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendino projektą „Iš Balandiškių istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė“, kurį dalinai rėmė LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas.

Užsibrėžtas projekto tikslas – S. Sajaus sodyboje (Balandiškio kaimas, Radviliškio raj.) suorganizuoti teorinį ir praktinį seminarą buvo įgyvendintas keliais skirtingais būdais:

  • Seminaro – stovyklos metu dalyviams buvo perkaityti 9 įvairaus pobūdžio pranešimai: doc. Vacys Vaivada Žemaitijos istorijos įvadas; Darius Juodis Partizanų vadų keliai į 1949 m. suvažiavimą; dr. Vykintas Vaitkevičius Iš Balandiškių istorijos, arba kur slypi Sajų sodybos vertė; dr. Rasa Bertašiūtė Medinė architektūra: išsaugojimo ir plėtros galimybės; Ramūnas Šmigelskas Istorinių laikų archeologija; doc. Rimvydas Laužikas Skaitmeninės archeologinių tyrimų technologijos; Renaldas Augustinavičius Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos teisės aktai; Darius Ramančionis Paveldo draugų judėjimas, veiklos;Karolis Grušas Žemės menas paveldo įprasminimui.
  • Praktinėje dalyje seminaro dalyviai stebėjo architektės dr. R. Bertašiūtės vykdomus architektūrinius gyvenamojo namo apmatavimus, dalyvavo archeologiniuose sodybos tyrimuose. Skatinant dalyvių kūrybinę partizaninio karo sampratą buvo suorganizuoti lietuvių liaudies karinių ir partizaninių dainų vakarai, Justino Lingio dokumentinių filmų peržiūra (dalyvaujant filmų režisieriui), surengtas žygis partizanų keliais Balandiškis – Minaičiai.
  • Taip pat seminaro – stovyklos metu buvo atlikti gyvenamojo namo 3D skenavimo darbai, leidę itin tiksliai skaitmeninėje laikmenoje užfiksuoti dar išlikusias detales, kurios tampa itin reikšmingomis projektuojant sodybos atkūrimo darbus.

Daugiau informacijos apie projektą:

  • Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
  • Prezidentė Indrė Rutkauskaitė
  • Tel.: 868413902, el. paštas: vdaa.info@gmail.com

Projektą iš dalies finansuoja:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija