2009 m. projektas „Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymo aktualizavimas“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija, VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) ir Departamento Telšių teritorinis padalinys 2009 m. vykdo projektą Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymo aktualizavimas. Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti ir patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą, jo vertės požymius bei autentiškumą, kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamos veiklos rūšis, sritis, specializacijas bei skatinti kvalifikacijos kėlimą, o taip pat apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetetingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių.

2009 m. gegužės 25 – 29 d. Žemaičių Kalvarijos parapijoje (Telšių apskritis, Plungės savivaldybė, Žemaičių Kalvarijos miestelis) bus organizuojami teoriniai ir praktiniai mokymo kursai pagal statybos, paveldosaugos organizacijų pateiktas paraiškas Departamento Telšių teritoriniam padaliniui nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatui gauti. Teorinių ir praktinių mokymo kursų trukmė 5 dienos. Teoriniai mokymo kursai vyks Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje. Praktinių mokymo kursų metu bus tvarkomos Žemaičių Kalvarijos parapijos Sorų ir Kalvarijų koplyčios. Sorų koplyčioje bus vykdomi sienojų, lubų, langų, durų, koplytstulpio restauravimo darbai, stogo dengimas gontais ir teritorijos aptvėrimas, o Kalvarijų koplyčioje – čerpių stogo dangos tvarkybos darbai.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą teirautis:

  • Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos prezidentė
  • Indrė Rutkauskaitė
  • +370 68413902

VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ direktorė

  • Daina Stankevičiūtė
  • 85 261 98 86
  • +370 68245745

Projektą remia:

Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos