2012 m. projektas „Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis“ (projekto „Vilniaus tradicinių amatų garsinimas ir sklaida“ tęstinė dalis)

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendino projektą „Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis“.  Tai 2011 m. vykdyto projekto „Vilniaus tradicinių amatų garsinimas ir sklaida“ tęstinė dalis.

Projekto tikslas: skleisti informaciją apie Vilniaus krašto ir šalies amatus bei kelti tautos paveldosauginį išprusimo lygį, puoselėti krašto istorinės amatininkystės tradicijas, siekti jas tęsti, kurti naująsias, o sukauptas žinias, patirtį perduoti jaunajai kartai. Šiam tikslui įgyvendinti parengtas dvikalbis (lietuvių/anglų) A4 formato, gausiai iliustruotas informacinis – šviečiamasis leidinys. Leidinio turinys yra apie Vilniaus krašto tradicinių amatų istorines ištakas, apie veikusius amatininkų cechus, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narių atgaivinamas senųjų amatų dirbtuves, kuriose dirbama pagal senuosius gamybos procesus bei tradicines technologijas, apie Vilniaus dailiųjų amatų asociaciją ir jos narių įgyvendinamą amatų plėtros programą. Taip pat leidinyje skiriamas dėmesys švietėjiškai jaunimo veiklai, amatų programos pristatymui visuomenei.

Leidinio turinys pristato ir reprezentuoja Vilniaus krašto amatus. Jis skirtas Vilniaus mokykloms, amatų ir turizmo informaciniams centrams, menininkų ir amatininkų asociacijoms, bibliotekoms, tuo pačiu ir Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos nariams, kurie turės galimybę jį panaudoti kaip vizitinę kortelę ir kaip sklaidos priemonę dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose renginiuose.

Projektą remia LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir Vilniaus dailiųjų amatų asociacija bei jos nariai.

Daugiau informacijos apie projektą:

  • Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
  • Prezidentė Indrė Rutkauskaitė
  • Tel.: 868413902

Projekto vadovė

  • Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros
  • Vyr. specialistė Irena Sakalauskienė
  • Tel: (8-5) 2122535, el.p: airine@takas.lt

Projektą iš dalies finansuoja:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija