2010 m. projektas „Vilniaus tradicinių amatų paveldo tyrimas ir sklaida“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2010 m. įgyvendina projektą „Vilniaus tradicinių amatų paveldo tyrimas ir sklaida“, kurį remia LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.

Projekto tikslas – šviečiamasis – patrauklia ir šiuolaikiškai paveikia forma sudaryti galimybes jaunuomenei (mokiniams) plačiau susipažinti apie nematerialųjį tautos paveldą – tradicinius Vilniaus krašto amatus. Šiam tikslui įgyvendinti gaminami lengvų konstrukcijų kilnojami informaciniai (dvikalbiai – lietuvių/anglų) stendai ir plančetai, kurie pirmiausia „keliaus“ po Vilniaus, o vėliau ir po kitų šalies rajonų mokyklas, spec. mokymo bei viešąsias įstaigas, bus naudojami sostinės renginiuose, šventėse, bei dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose.

Stenduose ir plančetuose bus pateikiama informacija apie Vilniaus miesto amatininkų ir amatų santykį su miesto istorija, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos ir jos narių veiklą, vykdomus projektus bei ateities planus. Žemėlapyje bus pažymėta amatininkų – Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narių galerijų – dirbtuvių išsidėstymas bei koordinatės. Čia rasite trumpus aprašymus apie kiekvieno amatininko amato ištakas, veiklą, amato gamybos procesų demonstravimo laiką, mokomąją – pažintinę bei ugdomąją veiklą, bendradarbiavimą bei ateities vizijas. Bus panaudota daug vaizdinės medžiagos.

Daugiau informacijos apie projektą:

  • Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
  • Prezidentė Indrė Rutkauskaitė
  • Tel.: 868413902

Projekto vadovė Irena Sakalauskienė

Projektą iš dalies finansuoja:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija