2014 tęstinis projektas Kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2014-aisiais metais tęsia ankstesniais metais pradėtą įgyvendinti projektą „Kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“, skirtą skatinti kultūros paveldo objekto – restauruoto Renavo dvaro (Mažeikių r. sav., u.k. – 273) – pažinimą ir lankymą bei atrasti naujas naudojimo ir pritaikymo galimybes kituose kultūros paveldo objektuose.

Projekto, skirto regionų bendruomenėms, įvairių meno sričių specialybių studentams, paveldosaugininkams, muziejininkams, kultūrinio turizmo atstovams, šiuolaikinio meno vadybininkams ir menininkams,  įgyvendinimo laikotarpiu (2014 m. gegužės – gruodžio mėn.) ketinamos įgyvendinti šios pagrindinės projekto idėjos ir veiklos:

  • suorganizuoti teorinį ir praktinį seminarą, kurio metu bus nagrinėjamos kultūros paveldo objektų pritaikymo problemos bei galimybės;
  • sukurti šiuolaikinio meno objektus, fragmentiškai atspindinčius Renavo dvaro sodybos istoriją ir kultūrą;
  • projekto metu sukurtus šiuolaikinio meno objektus išeksponuoti tuščiose Renavo dvaro patalpose.

Šiuo projektu taip pat siekiama gerinti regionuose kultūros paveldo aplinkos ir paslaugų kokybę, efektyviai naudoti kultūros paveldo išteklius regionuose bei tikslingai išnaudoti dvarų erdves, didinant jų patrauklumą vietos bendruomenėms, investuotojams ir su kultūra susijusiam verslui, turizmui.

Projektą „Kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“ dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba prie LR Kultūros ministerijos bei Mažeikių rajono savivaldybė.