Keramika

1634 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas IV Vaza patvirtino puodžių cecho statutą, kuris karo su Maskva metu pradingo. Todėl 1664 m. birželio 6 d. puodžių cechui buvo dar kartą suteikta privilegija ir įteiktas naujas statutas. Ceche vieni meistrai specializavosi žiesdami paprastus puodus, kiti koklius ir glazūruotus indus. Daugiausia jų dirbtuvių būta Šnipiškių priemiestyje, kur slūgsojo dideli molio klodai. 2008 m. archeologinių tyrimų metu Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžoje buvo atidengtos dvi keramikos degimo krosnys. Apie Vilniaus puodžių meistriškumą byloja ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų archeologinių tyrinėjimų radiniai.

Keletas įdomių faktų iš amatininkų gyvenimo:

  • po meistro mirties, jo žmona ir vaikai galėjo toliau laikyti dirbtuvę tol, kol vaikai paaugs ar ji pakartotinai ištekės, o cechas į pagalbą moteriai paskirdavo pameistrį;
  • koklines krosnis statydavo patys puodžiai, nepatikėdami šio darbo mūrininkams.

Šiandien Vilniuje senąsias puodžių tradicijas tęsia Užupyje įsikūręs Vilniaus puodžių cechas, adresu  Paupio g. 2-20. Čia galima susipažinti su pirmąja lipdytine keramika Lietuvos teritorijoje (Narvos kultūra, V tūkst.–II tūkst. vid. pr. m. e.), Vilniaus viduramžių buitine keramika – puodynėmis, keptuvėmis, troškintuvais, ypatingas dėmesys skiriamas koklininkystei, koklinių krosnių rekonstrukcijai. Čia taip pat pristatomas maždaug pusantro šimto metų nepertraukiamai veikusio Užupio puodininkystės centro (XVI a. vid.–XVIII a.) gamybos tradicijų ir veiklos palikimas, taip pat populiarioji raugo keramika.

Vilniaus puodžių cecho keramikai vykdo archeologinių kasinėjimų metu atidengtų krosnių tyrimus ir rekonstrukcijas, žiedžia ir lipdo senosios keramikos analogus, atlieka įvairius užsakymus. Įvairias keraminių indų žiedimo ir lipdymo technologijas demonstruoja dailininkas keramikas, restauratorius, ekspertas Dainius Strazdas bei jo kolegės dailininkės keramikės Elena Aleksejeva, Laura Sodeikaitė, Kristina Motuzienė, Jurgita Radžiūnaitė.