Paremkite mus

Gerbiamieji,

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos veikla vykdoma daugiausia iš Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narių įnašų. Jei Jums rūpi Vilniaus miesto kultūros išsaugojimas, sklaida ir raida, maloniai kviečiame prisidėti prie vykdomų projektų.

KAIP PAREMTI VILNIAUS DAILIŲJŲ AMATŲ ASOCIACIJĄ

 • Pinigines aukas galima siųsti pavedimu į Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos sąskaitą: AB bankas SWEDBANK, Banko kodas 73000, Sąskaitos Nr.: LT44 7300 0100 9422 3706.
 • Paramą galima įteikti Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos būstinėje, Stiklių g. 4, Vilnius, tel.: +37068413902.
 • Rėmėjai gali išrašyti čekį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijai ir siųsti: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija, Stiklių g. 4, Vilnius, LT–01131, LIETUVA/LITHUANIA.
 • Nuo 2004-ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.

Jūsų suteikta parama leis mums sklandžiau įgyvendinti Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos programas.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Banko rekvizitai: AB bankas SWEDBANK, Banko kodas 73000, Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7300 0100 9422 3706, Įmonės kodas: 300545459.

Rėmėjams siūlome:

 • Rėmėjo logotipą ar kitą atributiką visuose Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos leidiniuose bei iškabose renginių metu.
 • Rėmėjo logotipą ir nuorodą į rėmėjo interneto svetainę iš Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos interneto svetainės.
 • Rėmėjo garsinimą audioklipe anonsuojant Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos renginius – Lietuvos radijuje arba Žinių radijuje.
 • Rėmėjo logotipo patalpinimą videoklipe anonsuojant Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos renginius – Lietuvos televizijoje.
 • Papildomas paslaugas organizuojant pristatymus, reklamines ar kitas akcijas.
 • Kitas paslaugas, nustatomas pagal atskirą susitarimą.

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos sukauptos lėšos naudojamos:

 • Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos veiklos palaikymui.
 • Konkrečių projektų finansavimui pagal atskirai rengiamus projektus, kurie paprastai sudaromi einamųjų metų lapkričio – gruodžio mėnesiais, planuojant jau sekančių metų būsimą veiklą.
 • Stambiausiems metiniams projektams rėmėjai gali būti kviečiami tiksliniam projektui ar konkretaus (tikslinio) renginio rėmimui.
 • Kitų projektų ar tikslinių renginių rėmimui.

Papildomais rėmimo ar kitais klausimais galite kreiptis telefonu: +370 5 2125169 arba elektroniniu paštu: vdaa.info@gmail.com