Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Vilniaus amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Istorija ir veiklos pristatymas

Vilniaus amatininkų klubo šerdį sudaro bendraminčiai, kuriuos suvienijo pirmasis „Pilies festivalis“ 2006 m.  2009 m. klubas įregistruotas oficialiai.

Klubas bendrai veiklai telkia ir vienija istorinių amatų puoselėtojus.

Pagrindiniai klubo tikslai – tyrinėti ir rekonstruoti senąsias technologijas, populiarinti Vilniaus amatininkų palikimą. Pagrindinė klubo pasirinkta analitinė medžiaga yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų archeologiniai, istoriniai ir ikonografiniai duomenys. Yra žinoma, kad Lietuvos didieji kunigaikščiai pirkdavo bei užsakydavo miesto amatininkų cechų dirbinius, tad klubas kaupia medžiagą ir atkuria įvairias vietines senųjų Vilniaus amatų technologijas.

Klubas vienija šiam darbui pasišventusius amatininkus ir mokslininkus, turinčius didelę patirtį pažįstant ir įvaldant senuosius amatus. Jų gretose yra du istorijos mokslų  daktarai, trys pirmos kvalifikacinės kategorijos restauratoriai, du nekilnojamų vertybių apsaugos specialistai-ekspertai.

Klubo meistrai vilki istorizuotus renesanso stiliaus drabužius, sukurtus klubo narės dr. Daivos Steponavičienės. Ji tyrinėja viduramžių ir renesanso Lietuvos visuomenės ir valdovo dvaro gyvensenos ypatumus.

Klubo nariai nuolat dalyvauja sostinės renginiuose. Tai – „Pilies festivalis“, „Sostinės dienos“, „Kaziuko mugė“, taip pat Trakuose vykstančiuose – „Viduramžių šventė“, „Amatų diena“, projektuose „Muziejų naktis“, o taip pat įvairiuose kitų miestų ir šalių festivaliuose, šventėse, patys organizuoja parodas ir dalyvauja kitų organizuojamose parodose.

Šiuo metu klubas vienija šiuos amatus:
  • puodžiai-koklininkai (D.Strazdas, Elena Aleksejeva, Laura Sodeikaitė, Kristina Venckūnaitė, Jurgita Radžiūnaitė),
  • knygrišiai (Rimantas Supranavičius, Sigitas Tamulis),
  • siuvėjai ir siuvinėtojai (Rūta Kučinskienė),
  • rišėjai-pynėjai (Virginija Rimkutė),
  • batsiuviai (dr. Arūnas Puškorius),
  • juvelyrai (Vaida Druskytė),
  • muiladirbiai (Sandra Makutėnienė),
  • peilininkai (Vykintas Motūza),
  • juostų pynėjai (Zita Onckule).

Kontaktai

  • Savičiaus g. 10, Vilnius

Nuotraukų galerija