2019 m. projektas „Viduramžių atgarsiai Vilniaus gatvėse“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Viduramžių atgarsiai Vilniaus gatvėse“, kuriuo siekiama aktualizuoti istorines Vilniaus amatininkų cechų lokacijas bei susieti jas su šiandienių amatininkų dirbtuvių vietomis, minint Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-metį. Taip pat projekto veiklomis siekiama paskatinti visuomenę domėtis ir išsamiau pažinti viduramžių Vilniaus struktūrą, ūkio ir prekybos veiklas bei išlikusius pastarųjų reliktus, įsitraukti į interaktyvų šios šiandien kam mažai žinomos miesto istorijos pažinimą.

Projekto tikslas – sužadinti visuomenės domėjimąsi viduramžių Vilniumi ir jo amatininkystės istorija, (at)pažįstant istorinių amatininkų cechų lokacijas Vilniaus senamiestyje, bei taip aktualizuojant Vilniaus, kaip UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objekto, autentiškumą.

Projekto uždaviniai:
1) istorinių amatų cechų Vilniaus senamiestyje istorinis tyrimas ir sugretinimas su šiandieniniu miesto planu bei vykdomomis amatininkystės veiklomis;
2) dvipusio/dvikalbio žemėlapio su istorinėmis ir šiandieninėmis amatininkų dirbtuvių lokacijomis bei aprašymais parengimas ir leidyba, siekiant skatinti kultūrinį turizmą Vilniaus mieste;
3) suburti profesionalius istorikus ir amatininkus, siekiant inovatyviai pristatyti šiandieniniame Vilniaus mieste vis dar aktyviai gyvuojančius senuosius amatus paskaitų ir praktinių edukacijų ciklo įgyvendinimo metu.

Projekto veiklos:
– istorinių amatų cechų Vilniaus senamiestyje papildomas istorinis tyrimas ir sugretinimas su šiandieniniu miesto planu bei vykdomomis amatininkystės veiklomis, siekiant tiksliai lokalizuoti buvusių cechų vietas, gilinti žinias apie jų veiklą bei paruošti patrauklią istoriją populiarinančią informaciją miesto lankytojams bei gyventojams;
– patrauklaus ir žaismingo žemėlapio, kurio vienoje pusėje bus senojo (XV-XIX a.) Vilniaus miesto žemėlapis su žinomų amatų cechų namais, o kitoje – dabartinio Vilniaus senamiesčio žemėlapis su esamų amatų centrų ir galerijų žemėlapiu, parengimas;
– šiandien Vilniuje gyvuojančių amatų ir amatininkų dirbtuvių/galerijų pristatymas, rengiant paskaitų ir edukacijų ciklą jose. Paskaitų ir praktinių edukacinių užsiėmimų temos: senoji odininkystė ir batsiuvystė, senoji knygrišystė, vitražo gamyba, kalvystė ir juvelyrika, tekstilės amatai.

Tikslinė projekto auditorija
Plačioji visuomenė, vietos gyventojai, turistai, kiti miesto istorijos ištakomis, paveldo apsauga ir sklaida besidomintys asmenys.

Projektą remia LR KM Kultūros paveldo departamentas.


​Daugiau informacijos apie projektą teirautis:
​Agnė Žilinskaitė, tel. +370 613 81889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com