Projektai

2019-2023 m. tarptautinis projektas „Tradicinės architektūros amatų e-akademija – virtuali tradicinės amatininkystės mokymų platforma“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija dalyvauja tarptautiniame projekte „Tradicinės architektūros amatų e-akademija – virtuali tradicinės amatininkystės mokymų platforma“ (angl. ‘E-Academy of Building Trades  – E-learning Platform of Traditional Craftsmanship’). Projekto metu kuriama virtuali, internetinė platforma, kurioje vyks nykstančių tradicinės architektūros profesijų mokymų kursai. Projekto tikslas – pritaikyti naujus ir inovatyvius būdus amatininkystės, susijusios su tradicine architektūra,

Plačiau
2019 m. projektas „Sociokultūrinių paslaugų teikimas vyresnio amžiaus asmenims“

2019 m. lapkričio-gruodžio mėn. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas vyresnio amžiaus asmenims“. Projekto tikslas – užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų, gyvenančių Vilniaus mieste, užimtumą ir aktyvumą plėtojant kultūrinį laisvalaikį tradicinių amatų srityje, bei taip sudaryti sąlygas nuolatinių ir kokybiškų sociokultūrinių paslaugų, skirtų šiai amžiaus grupei, vystymui Vilniaus dailiųjų amatų

Plačiau
2019 m. projektas “Amatų atspindžiai romatiškajame Vilniuje”

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija šį rudenį įgyvendina projektą „Amatų atspindžiai Romantiškajame Vilniuje“. Projekto ištakos – Vilniaus istorinio centro įtraukimas į UNESCO, Europos komisijos ir National Geographic iniciatyva paskelbtą Romantiškosios Europos maršrutą. Plačiau apie maršrutą: https://bit.ly/2k1IG1E Plačiau apie Vilniaus istorinį centrą maršrute: https://bit.ly/2zCK5AP Projekto rėmuose planuojama parengti ir išleisti dvikalbį (lietuvių/anglų k.) leidinį „Amatų atspindžiai romantiškajame Vilniuje“ bei

Plačiau
2019 m. projektas „Senas amatas tarnauja šiandienai. Kūrybinių dirbtuvių ciklas miesto bendruomenėms“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Senas amatas tarnauja šiandienai. Kūrybinių dirbtuvių ciklas miesto bendruomenėms“, skirtą aktualizuoti antrinių tekstilės gaminių panaudojimo galimybes, skatinti minimalistinį vartojimą, sumažint perteklinį vartojimą Vilniaus miesto bendruomenėse. ​ Projekto uždaviniai ir veiklos: Suorganizuoti ir įgyvendinti 3 kūrybines dirbtuves, kuriose dalyviai turės galimybę pasigaminti jiems reikalingą tekstilinį buities daiktą iš

Plačiau
2019 m. projektas „Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendinti projektą „Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje“, kuris savo kultūrine ir menine verte aktualus, siekiant Lietuvoje plėtoti kultūrinį turizmą, gyventojams ir miesto svečiams pristatyti Vilnių kaip senas Europos tradicijas turinčią sostinę, ypač priminti kelis šimtmečius veikusių amatininkų cechų reikšmę

Plačiau
2019 m. edukacinis projektas „Europos dailiųjų amatų dienos. Amatai – vietiniai savitumo ženklai“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (VDAA) bendradarbiaudama su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) penktus metus iš eilės organizuoja Europos dailiųjų amatų dienas (toliau EDAD) Vilniuje. Europos dailiųjų amatų dienos – unikalus įvykis ne tik Europoje, bet ir Pasaulyje, tai europinis projektas ir didžiausias tarptautinis renginys, skirtas amatų sektoriaus pristatymui ir jų įvairovės skatinimui. Pirmąjį balandžio savaitgalį

Plačiau
2019 m. projektas “Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė”

2019 m. rugpjūčio 23-24 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje, Vilniaus dailiųjų amatų asociacija organizuoja 8-ąją Istorinę Šv. Baltramiejaus mugę – vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso epochos miesto amatų, menų ir cechų tradicijų šventę. Projekto tikslas. Didinti Lietuvos istorijos, kultūros, meno ir amatų žinomumą, atkuriant ir vystant istorinę amatininkų mugę su įvairių tradicinių Vilniaus amatų demonstravimu ir Vilniaus

Plačiau
2019 m. projektas „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“. Problematika. Kvalifikacijos kėlimo seminarai senosios ir tradicinės amatininkystės tema yra aktualūs šiandienos kontekste, nes amatai, jų procesas ir produkcija išgyvena renesansą, vėl tampa populiarūs, reikalingi ir vertinami. Tai yra neatsiejama Lietuvos valstybės, miestų ir regionų

Plačiau
2019 m. projektas „Viduramžių atgarsiai Vilniaus gatvėse“

2019 m. rudenį Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Viduramžių atgarsiai Vilniaus gatvėse“, kuriuo siekiama aktualizuoti istorines Vilniaus amatininkų cechų lokacijas bei susieti jas su šiandienių amatininkų dirbtuvių vietomis, minint Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-metį. Taip pat projekto veiklomis siekiama paskatinti visuomenę domėtis ir išsamiau pažinti viduramžių Vilniaus struktūrą,

Plačiau
2018 m. edukacinis projektas „Lietuvos šimtmetį pasitikime kartu: tradicinių amatų edukacijos Vilniaus miesto/krašto tautinių mažumų bendruomenėms“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, suburiant Vilniaus miesto/krašto tautinių mažumų bendruomenių atstovus. Projekto tikslas – prisidėti prie šiuolaikinių Vilniaus miesto/krašto tautinių mažumų bendruomenių narių integravimo į Vilniaus miesto/krašto gyvenimą bei suburti Vilniaus miesto/krašto tautinių mažumų bendruomenių ir plačiosios visuomenės narius bendrai veiklai, įprasminti istorinį Vilniaus

Plačiau
2018 m. kvalifikacijos kėlimo projektas „Netradicinis tradicijų marketingas: kūrybinės verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvės“

Projekto roblematika. Per XX a. II pusę pasikeitė tradicinių amatų poreikio ir jų pritaikymo galimybių situacija (nišinė sritis, ekonominiai pokyčiai, verslumo trūkumas vyresnio amžiaus amatininkams), reikalaujanti naujo požiūrio, pagrįsto šiandienos ir ateities žmogui naudingomis inovatyviomis kvalifikacijos kėlimo priemonėmis. Projekto tikslas. Plėsti amatininkų, menininkų, kultūros darbuotojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų atstovų, tiesiogiai susijusių su

Plačiau
2018 m. projektas „Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina projektą „Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“, kurio tikslas – puoselėti Vilniaus atminties kultūrą, skatinti Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų ekonominės vertės augimą, didinant tradicinių amatų žinomumą ir populiarumą. Mugė organizuojama rekonstruotoje Savičiaus g., siekiant vystyti tinklaveiką: tarpusavyje supažindinti amatininkus, kultūros ir verslo atstovus, padėti

Plačiau
2018 m. projektas „Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė”

2018 m. rugpjūčio 17-18 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje, Vilniaus dailiųjų amatų asociacija organizuoja 7-ąją Istorinę Šv. Baltramiejaus mugę – vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso epochos miesto amatų, menų ir cechų tradicijų šventę. Projekto tikslas. Didinti Lietuvos istorijos, kultūros, meno ir amatų žinomumą, atkuriant ir vystant istorinę amatininkų mugę su įvairių tradicinių Vilniaus amatų demonstravimu ir Vilniaus

Plačiau
2018 m. edukacinis projektas „Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje“

Europos dailiųjų amatų dienos (EDAD) pradėtos rengti prieš vienuolika metų Prancūzijoje, jų tikslas – propaguoti amatus ir skatinti jų įvairovę. EDAD dienas koordinuoja Prancūzijos nacionalinis menų ir amatų institutas (The Institut National des Métiers d’Art- INMA). Šiais metais EDAD Vilniuje rengiamos jau ketvirtus metus iš eilės. 2018 metų tema „Perduodant rytojaus paveldą“: pabrėžiamas  ryšys ir

Plačiau
2018 m. projektas „Edukacinių užsiėmimų ciklas Lietuvos žydų bendruomenės nariams „Žydų kostiumo kelionės“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina edukacinių užsiėmimų ciklą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariams. Projekto metu, vykdant  amatų edukacinius užsiėmimus, bus pristatomi mūsų krašto senieji amatai: rištinių lėlių (nenaudojant adatos) gamyba, popierinių lėlių (popierinio teatro) gamyba, šešėlių teatras be žodžių, teatrinės improvizacijos. Projektas skirtas išimtinai šios bendruomenės nariams – ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio

Plačiau
2017 m. edukacinis projektas „Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje“

2017 m. kovo 31 – balandžio 2 d. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija kartu su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra įgyvendino projektą „Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje“. Pagrindinis projekto tikslas – dalyvauti 3 dienų Europinėje kultūrinėje edukacijoje – Europos dailiųjų amatų dienose, jų metu pademonstruoti visuomenei išsaugotus ir atgaivintus nematerialius tradicinius kultūros paveldo procesus – Vilniaus miesto

Plačiau
2017 m. edukacinis projektas „Senosios technologijos šiandienai“

2017 m. vasarą Senųjų amatų dirbtuvėse įgyvendintas projektas „Senosios technologijos šiandienai“. Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti kultūros paveldą ir senąsias technologijas, skatinti jų atgaivinimą bei kūrybišką, jų taikymą šiuolaikinėje kultūroje. Projekto įgyvendinimo metu buvo surengtos trys senųjų amatų – knygrišystės, stiklo karolių gamybos, kaulo ir rago tekstilės gamybos įrankių bei tekstilės gamybos technologijų – šviečiamosios

Plačiau
2015 – 2017 m. projektas „Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros“

Tradiciniai ir senieji amatai – neatsiejama lietuviškos kultūros dalis, regionų išskirtinumo požymis bei papildomas pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Dabar amatai ir amatininkų produkcija dažniausiai pristatomi vykstant mugėms bei regioninėms šventėms, kurias aplanko šia sritimi savo valia besidomintys žmonės. Tokiu būdu žinių apie amatus perdavimas nėra inovatyvus bei patrauklus, jis nepasiekia plačiosios visuomenės. Be to, patys

Plačiau
2015 – 2016 m. edukacinis projektas „Tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų ciklas Lietuvos žydų bendruomenės nariams“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina edukacinių užsiėmimų ciklą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariams. Projekto metu, vykdant tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus, bus pristatomi mūsų krašto senieji amatai: rištinių lėlių (nenaudojant adatos) gamyba, šešėlių teatras ir šešėlinių lėlių gamyba, odininkystė, kauladirbystė, senieji stalo žaidimai, cianotipija (senoji fotografija), tekstilinių papuošalų kūrimas ir muilo gamyba šaltuoju

Plačiau
2014 – 2016 m. tarptautinis projektas „Nykstančių tradicinių architektūros profesijų atgaivinimas (REDIAPRO)“

Šiuolaikinis pasaulis, spartėjantis globalizacijos procesas bei modernaus dizaino ir architektūros pastatų populiarumas jau kelis dešimtmečius iš pagrindų išstūmė senuosius tradicinius architektūrinius amatus ir pakeitė požiūrį į juos tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tradicinės profesijos, tokios kaip dailidė, kalvis, koklininkas ir kt., tapo nepopuliarios, dažnai nepritaikomos ir nepuoselėjamos tiek vyresniosios, tiek jaunesniosios kartos atstovų. Daugelis profesionalių amatininkų

Plačiau
2014 m. projektas „Keliaujančios analoginės fotografijos dirbtuvės“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2014-aisiais metais įgyvendina edukacinį projektą įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui „Keliaujančios analoginės fotografijos dirbtuvės“. Šios idėjos tikslas – skatinti iš naujo atrasti, pažinti ir išsaugoti analoginės fotografijos paveldą Lietuvoje. Taip pat priminti senąją šeimos portretų fotografavimosi tradiciją, kai fotografavimui buvo ruošiamasi ir kiekvienas fotoseansas buvo mažas šeimos ritualas, o fotografinis antspaudas buvo

Plačiau
2014 m. edukacinis projektas vaikams „XIX a. šešėlių teatras ir šešėlinių lėlių kūrimas

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2014-aisiais metais įgyvendina edukacinį projektą įvairaus amžiaus vaikams „XIX a. šešėlių teatras ir šešėlinių lėlių kūrimas“. Šios idėjos tikslas – supažindinti vaikus su XIX a. šešėlių teatro paveldu ir naudojant jo išraiškos priemones skatinti vaikų pažintinių, kūrybinių ir technologinių įgūdžių lavinimąsi. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2014 m. gegužės – gruodžio mėn.) planuojama

Plačiau
2014 tęstinis projektas Kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 2014-aisiais metais tęsia ankstesniais metais pradėtą įgyvendinti projektą „Kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“, skirtą skatinti kultūros paveldo objekto – restauruoto Renavo dvaro (Mažeikių r. sav., u.k. – 273) – pažinimą ir lankymą bei atrasti naujas naudojimo ir pritaikymo galimybes kituose kultūros paveldo objektuose. Projekto, skirto regionų bendruomenėms, įvairių

Plačiau
2013 m. projektas Kūrybinės dirbtuvės „Modernaus meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendino projektą Kūrybinės dirbtuvės „Modernaus meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“, kurį dalinai rėmė LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. Užsibrėžtas projekto tikslas – Renavo dvaro sodyboje (Mažeikių r. sav., Renavo k.) suorganizuoti teorinį ir praktinį seminarą bei parodą buvo įgyvendintas keliais skirtingais būdais: Teorinėje seminaro dalyje buvo pristatytos paskaitos: „Renavo dvaras: ženklai,

Plačiau
2012 m. projektas „Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis“ (projekto „Vilniaus tradicinių amatų garsinimas ir sklaida“ tęstinė dalis)

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija įgyvendino projektą „Vilniaus krašto amatai: istorija ir dabartis“.  Tai 2011 m. vykdyto projekto „Vilniaus tradicinių amatų garsinimas ir sklaida“ tęstinė dalis. Projekto tikslas: skleisti informaciją apie Vilniaus krašto ir šalies amatus bei kelti tautos paveldosauginį išprusimo lygį, puoselėti krašto istorinės amatininkystės tradicijas, siekti jas tęsti, kurti naująsias, o sukauptas žinias, patirtį

Plačiau