Kviečiame registruotis į nemokamą seminarą „Netradicinis tradicijų marketingas: Kūrybinės verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvės“

2018 m. lapkričio mėn. 15 d., 13–18 val.
Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.
Kontaktai registruotis:
Tel.: +370 5 2125169
Programa:
13-14:30 val. Paskaita „Kokią reikšmę turi Žiedinės ekonomikos ir Darnios aplinkos kūrimas versle ir mene“. Lektorė Vaida Griškevičienė.
15-18 val. Kūrybinės dirbtuvės. Veda: Rūta Kukevičienė (“Eko keramika iš kavos tirščių: dekoratyvinių medalių gamyba”), Simonas Tarvydas (“Perdirbto popieriaus gaminiai”), Martynas Švedas (“Odinių apyrankių gamyba”).
Problematika. Per XX a. II pusę pasikeitė tradicinių amatų poreikio ir jų pritaikymo galimybių situacija (nišinė sritis, ekonominiai pokyčiai, verslumo trūkumas vyresnio amžiaus amatininkams), reikalaujanti naujo požiūrio, pagrįsto šiandienos ir ateities žmogui naudingomis inovatyviomis kvalifikacijos kėlimo priemonėmis.
Tikslas. Plėsti amatininkų, menininkų, kultūros darbuotojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų atstovų, tiesiogiai susijusių su kultūros paveldu ir amatais, teorinių ir praktinių žinių ir informacijos lauką tradicinių, senųjų ir šiuolaikinių amatų inovatyvaus pritaikymo srityje, atsižvelgiant į ateities išsilavinimo ir darbo perspektyvas bei pasitelkiant žiedinės ekonomikos principus.
Tikslinė auditorija: Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos, Lietuvos tradicinių amatų centrų, kaimo bendruomenių kultūros centrų darbuotojai; tradicinių, senųjų ir šiuolaikinių amatų profesionalūs amatininkai, menininkai; humanitarinių (menai: keramika, skulptūra, dizainas; kultūros vadyba), socialinių (verslo vadyba, kultūros vadyba), technologinių mokslų (aplinkosauga, ekologija) studentai, dėstytojai; moksleiviai bei ekonomikos ir verslumo pamokų, technologijų/darbų pamokų mokytojai.